Autor: Šefka Begović-Ličina

– Nazimaga, tako ti Boga pristrahni malo ovu Samkovu decu, šeruju pamet mi izagnaše.

– Ja ne pristrahni, bogomi. Nisam mahnit. Danas hi ti, Suljka pristrahni, ja neću.

– A, što, jadan ne bio?

– Eto, tako. Ti mene navedeš da ja unučad trkmim, strašiš hi sa mnom, pa posle oni, kad hi ko pita: “Koga više volite, deda il’ nanu?“ u glas viknu: “Više volimo nanu, ona nam se, ka’ dedo, nikad ne ljuti”.

– Eto, zato sad him neću hamnut da kuću prevrnu. He, Suljka, Suljka, davno sam ja oferčio tvoje marifetluke, te dobro oferčio. Nisam ja za dan rast’o, jok, bogomi. Ene ti nje:“ Pristrahni hi Nazimaga“ a ona hi miluje „ Šućur nani, oči moje, što mi vas je Allah pozlatio“. He, vi žene, koji ste vi iblizi. Šala nije žensko! Ada, ako ste šejtana u dakik prevarile i uterale ga u bocu, e, vala, Suljka, ti mene nej, da si još tolika , nej dok sam u ovu pamet.

– A, duše mi, to mi nom nije palo. Čuš ti njega, ja te na tanak led navodim, ka da si hadžamija. A, babove mi duše, nije, no, ja sa ova dva škrba zuba zavrzujem jezik i ne mogu da him podviknem, ne razabiraju šta tatrljam. Pričala him pričala, za fajdu je. E, što ti, Nazimaga, moreš insanu rej naopako, to ne more niko. Aman, aman.

– Vala i da zborim naopako, tebe Sulejma do zemlje kapu skidam. Mene kad calaš i ideš mi uz nos, zubi te ne smetaju, ni hič. Da se inatiš potkovana si ka po jedna.

– Ada i ne bila, od ka sam se u vašu kuću dovela, ovoliki vakat s vama varim zelje i naučih vaše marifetluke. Od ka sam vaš prag preskočila, oporavih i tafru i svakojak miletluk.

– Ahhhha. Bogme si ti iz roda došla školovana sa tri diplome, ne boj se. A vala za jezik ti je diploma najžešća, ka doktorat. Ne mogu što ne mogu sad pod staros da se griješim, a d'o bi ti ja šta je tvoje.

– E, svega mi, ova moj jezik više volim no mitrljez. Da mi ne bi jezika, posle desetogodišnjeg tereta u zajednicu sa tri zave, svekrvom i svekrom, ja dosle ne bi bila živa. A to što mi, Nazimaga, prijetiš, to ti je samo hava. Ja sam sebe rodila tri sina, tri moja branioca, pa bujrum nasrni na mene, ako te majka rodila.

– E, bogomi da ti nije bilo mene, ti pored tija branioca bi sad neđe za hleb krvnički rintala. No ja radio i zaradio za tebe i za mene.

– Vala jesi, radio i za one halajke što si po birtijama čašćav’o. Čerkezi ti se sa bendžom do zore s uha nisu mačinjali. Sad si se u stars’ ode priful'o, te me ka’ mačak kraj šporeta vazdanile prežiš. Dok si dalah’o, nit si trago mene , ni decu, ni kuću, ni oko kuće. A đe su ti sad one fićfirićke da ti ujutru dodanu lijekove, čaj skuhaju i turu kačamak za doručak, ha? Da ti nije mene, bogme bi se od snaha dok se do podne naspavaju, podobro naček'o.

– A, našo bi se neko, ne brižim ja, šućur imam moju penziju, a para sve dobavi.

A, to što nisam trago tebe i djecu, to ne pričaš istinito, ka kad si mala bila. Allaha ti ko vas svija odhrani, no ja. Da nisi, ka kone ti, ranila u cik zore u fabriku na noge dreždala u tri smene? Jok, bogomi, no si ka hanka dormirala dok ti je ćeif, a ja po šumama visio na banderu i borio se sa strujom. Što sad ne teraš sinove ka mene, da ti oko kuće šta učinu, no ti hi ž’o. Kad ja psujem što ne pokosu travu oko kuće, ti skočiš ka zapeta puška:

“Oni radu, došli su s posla krepani“. Mene ti nije bilo ž’o kad sam ja krapav'o i turo svaki dan glavu u torbu i gled’o da poginem. Od moje si plate, kupovala samo bivoljeće maslo, nisi mogla zejtin ni mirihnut, gadilo ti se. Danas kad ti sinovi donesu paket zejtina, ne povraćaš, no se rufetišeš: “ Ada, zejtin je zdraviji od masla“. Haaa, ha, jes zdraviji. Nije, bogomi, no jeftiniji. Ž’o ti da trošiš sinovske plate, no hi štediš.

– E, šućur što te sad muftač nisam. Mene daju moji sinovi kolko zinem, a, bogme, i šćer mi dotura, fala Allahu.

– Lako him je, Suljka, sad doturat, kad sam hi ja od mojija ruku i struje njivio i školov’o…

Bolje ti je, futana, šuti, pokrij se po ušima. Od kako si sve počela krkat na zejtin, jezik ti se nekako rasušio, a vilice ti u usta klaparaju k’a na izbu zahrđale baglame…

(Iz Zbirke anegdota i humoreski u pripremi)

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime